Wybierz plik .txt aby wyciągnąć z niego adresy email: